Sakke Yrjölän Suomen kalat -originaalit esillä 26. 8. 2018 asti
Vuohijärven Luonto- ja kulttuuritalolla - Tervetuloa
!

http://kulttuurivuohijarvi.fi/nayttelyt/#jarviemmeveijarit